แว่น VR แว่นสามมิติ 3D ราคาถูก อุปกรณ์ไอทีสวมใส่ มีลักษณะคล้ายแว่นตา ซึ่งมีขนาดใหญ่มาพร้อมกับระบบเสียงที่หูฟังคุณภาพเยี่ยม